Afvalkalender gemeente Zundert

Afvalkalender gemeente Zundert bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zundert? Op de afvalkalender van gemeente Zundert vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zundert. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zundert wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zundert de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zundert.
Afvalkalender gemeente Zundert

Afvalkalender Zundert

Afvalkalender gemeente Zundert bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zundert kunt vinden? De gemeente Zundert ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft 22,210 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zundert wordt verzorgd door de gemeente. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zundert.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zundert aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zundert (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zundert.

Over afval in de gemeente Zundert

In de gemeente Zundert wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 22,210 inwoners in de gemeente Zundert bieden jaarlijks ongeveer 611 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 149 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 56 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zundert jaarlijks per persoon 29 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zundert. Daarvan biedt iedere persoon 16.5 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 41 kilo grof huishoudelijk afval en 55 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zundert gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zundert

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zundert bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zundert vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zundert

In de gemeente Zundert betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zundert betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zundert is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €274.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €341.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zundert: €320.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zundert wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zundert.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zundert.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zundert

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zundert.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 149
Papier 56
Glas 29
PMD 16.5
Grof huishoudelijk Restafval 41
Fijn huishoudelijk Restafval 55

Afvalwijzer gemeente Zundert

Afvalwijzer Zundert bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zundert jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 611 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 22,210 inwoners van de gemeente Zundert, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zundert

Zundert is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zundert

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zundert brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zundert op onderstaand adres:
  • Milieustraat Zundert, De Ambachten 41, 4881 XZ Zundert

Ondergrondse container vol, kliko vol of container niet geleegd?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Zundert

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zundert printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van de gemeente.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zundert printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zundert

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Zundert

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Zundert

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Noord-Brabant

Woon jij in Noord-Brabant en ben je opzoek naar de afvalkalender? De provincie Noord-Brabant is een van de eerste provincies in Nederland die een ambitieuze doelstelling heeft rondom afvalverwerking. Binnen alle gemeenten willen zij om in 2030 een volledig circulaire economie te hebben. Een circulaire economie houdt in dat de reststoffen (afval) zoveel mogelijk worden ingezet om nieuwe grondstoffen te maken. Op deze manier worden er geen (nieuwe) grondstoffen meer uitgeput. Een belangrijk onderdeel hiervan is afvalreductie. Door nauw samen te werken met de gemeenten en afvalverwerkers probeert de provincie de doelstelling te behalen. Zij proberen dit samen te bereiken door middel van educatie en ook hulpmiddelen zoals het inzetten van afvalcoaches. Naast reductie is afvalscheiding ook een belangrijk thema binnen de provincie. Jij kunt jouw steentje bijdragen door zorgvuldig om te gaan met jouw afval.  

Afvalkalender Zundert in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zundert:
  • In de gemeente Zundert wordt de afvalkalender verzorgd door de gemeente.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 611 kilo huisvuil ingezameld door de 22,210 inwoners in Zundert.
  • In de gemeente Zundert wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zundert zijn €320,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zundert gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zundert?

De afvalkalender van de gemeente Zundert vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zundert?

Als je container in de gemeente Zundert niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zundert of met de afvalverwerker: de gemeente

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zundert kun je dan contact opnemen met de gemeente Zundert. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (de gemeente) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zundert?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zundert een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zundert als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zundert?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zundert: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zundert. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

2 gedachten aan “Afvalkalender gemeente Zundert”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *