Afvalkalender gemeente Zutphen

Afvalkalender gemeente Zutphen bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zutphen? Op de afvalkalender van gemeente Zutphen vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zutphen. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zutphen wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zutphen de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zutphen.
Afvalkalender gemeente Zutphen

Afvalkalender Zutphen

Afvalkalender gemeente Zutphen bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zutphen kunt vinden? De gemeente Zutphen ligt in de provincie Gelderland en heeft 48,299 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zutphen wordt verzorgd door Circulus-Berkel. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zutphen.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zutphen aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zutphen (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zutphen.

Over afval in de gemeente Zutphen

In de gemeente Zutphen wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 48,299 inwoners in de gemeente Zutphen bieden jaarlijks ongeveer 385 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 92 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 56 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zutphen jaarlijks per persoon 23 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zutphen. Daarvan biedt iedere persoon 26 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 15 kilo grof huishoudelijk afval en 127 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zutphen gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zutphen

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zutphen bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zutphen vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zutphen

In de gemeente Zutphen betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zutphen betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zutphen is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €239.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €292.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zutphen: €271.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zutphen wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zutphen.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zutphen.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zutphen

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zutphen.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 92
Papier 56
Glas 23
PMD 26
Grof huishoudelijk Restafval 15
Fijn huishoudelijk Restafval 127

Afvalwijzer gemeente Zutphen

Afvalwijzer Zutphen bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zutphen jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 385 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 48,299 inwoners van de gemeente Zutphen, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zutphen

Zutphen is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zutphen

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zutphen brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zutphen op onderstaand adres:
  • Circulus-Berkel Recycleplein Zutphen, Boggelderenk 3, 7207 BW Zutphen

Container niet geleegd of extra laten legen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Zutphen

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zutphen printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van Circulus-Berkel.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zutphen printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zutphen

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Zutphen

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Zutphen

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Gelderland

De provincie Gelderland net als sommige andere provincies als doelstelling om in 2030 een circulaire economie te bereiken. Om deze doelstelling te bereiken zijn er diverse initiatieven opgericht. Dit heeft als doel om het afval te verminderen, hergebruiken  en recyclen. Er wordt gefocust op afvalvermindering door middel van educatie, campagnes en het aanbieden van hulpmiddelen zoals afvalcoaches. Hierdoor worden inwoners aangespoord om minder afval te produceren en hergebruik te stimuleren. Door afval te scheiden, zoals restafval, papier, plastic, metalen en GFT, wordt het mogelijk om afval efficiënter te verwerken en te recyclen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 490 kg. afval per inwoner geproduceerd. Hiervan wordt gemiddeld 60% gescheiden ingeleverd. De Nederlandse overheid heeft als doel om dit te verhogen naar 75%. De provincie Gelderland heeft een recyclingpercentage van 75% en loopt hiermee voor op het doel van 2030. Er worden ook innovatieve technologieën onderzocht en toegepast.

Afvalkalender Zutphen in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zutphen:
  • In de gemeente Zutphen wordt de afvalkalender verzorgd door Circulus-Berkel.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 385 kilo huisvuil ingezameld door de 48,299 inwoners in Zutphen.
  • In de gemeente Zutphen wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zutphen zijn €271,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zutphen gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zutphen?

De afvalkalender van de gemeente Zutphen vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zutphen?

Als je container in de gemeente Zutphen niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zutphen of met de afvalverwerker: Circulus-Berkel

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zutphen kun je dan contact opnemen met de gemeente Zutphen. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (Circulus-Berkel) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zutphen?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zutphen een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zutphen als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zutphen?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zutphen: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zutphen. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *