Afvalkalender gemeente Zwartewaterland

Afvalkalender gemeente Zwartewaterland bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zwartewaterland? Op de afvalkalender van gemeente Zwartewaterland vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zwartewaterland. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zwartewaterland wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zwartewaterland de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zwartewaterland.
Afvalkalender gemeente Zwartewaterland

Afvalkalender Zwartewaterland

Afvalkalender gemeente Zwartewaterland bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zwartewaterland kunt vinden? De gemeente Zwartewaterland ligt in de provincie Overijssel en heeft 23,042 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zwartewaterland wordt verzorgd door ROVA. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zwartewaterland.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zwartewaterland aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zwartewaterland (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zwartewaterland.

Over afval in de gemeente Zwartewaterland

In de gemeente Zwartewaterland wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 23,042 inwoners in de gemeente Zwartewaterland bieden jaarlijks ongeveer 321 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 133 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 53 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zwartewaterland jaarlijks per persoon 21 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zwartewaterland. Daarvan biedt iedere persoon 41.7 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 3 kilo grof huishoudelijk afval en 40 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zwartewaterland gebeurt door middel van een “diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zwartewaterland

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zwartewaterland bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zwartewaterland vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zwartewaterland

In de gemeente Zwartewaterland betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zwartewaterland betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zwartewaterland is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €195.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €223.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zwartewaterland: €216.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zwartewaterland wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zwartewaterland.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zwartewaterland.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zwartewaterland

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zwartewaterland.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 133
Papier 53
Glas 21
PMD 41.7
Grof huishoudelijk Restafval 3
Fijn huishoudelijk Restafval 40

Afvalwijzer gemeente Zwartewaterland

Afvalwijzer Zwartewaterland bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zwartewaterland jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 321 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 23,042 inwoners van de gemeente Zwartewaterland, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zwartewaterland

Zwartewaterland is een diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zwartewaterland

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zwartewaterland brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zwartewaterland op onderstaand adres:
  • Milieustraat Zwolle, Rijnlandstraat 2 (Industrieterrein Hessenpoort)

Niet geleegd, extra container of container vol?

Heb je na een verbouwing extra afval? Of ben je na de feestdagen in huis bezig geweest en heeft dit voor een hoop troep gezorgd? We kunnen ons voorstellen dat jouw container dan snel vol is geraakt. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je afval naar de milieustraat in jouw gemeente te brengen. Wat je ook kunt doen is een extra leging van je container aanvragen. Dit doe je bij jouw gemeente of afval bedrijf. Ook neem je contact op met de gemeente of afvalverwerker als de ondergrondse container vol zit, je kliko kapot is of wanneer je een extra kliko wilt aanvragen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente als je container gestolen of vermist is. Je mag vuilnis nooit zomaar aan de straat zetten, hier staat namelijk een boete op. Dat is natuurlijk zonde geld!

Papieren afvalkalender gemeente Zwartewaterland

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zwartewaterland printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van ROVA.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zwartewaterland printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zwartewaterland

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Zwartewaterland

Rondom feestdagen hebben gemeenten vaak afwijkende afvalophaaldagen. Met dagen zoals kerst, pasen of koningsdag kan de afvalkalender van jouw gemeente afwijken. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerkingsbedrijf kun je vinden hoe de afvalkalender wijzigt rondom feestdagen.

Oud papier in Zwartewaterland

Ben je benieuwd waar je oud papier kunt laten in jouw gemeente? Oud papier moet vaak gescheiden worden ingeleverd omdat dit goed gerecycled kan worden. Vaak wordt het papier verzameld (eventueel tegen vergoeding) door allerlei instanties. Zij brengen het vervolgens naar oud-papier handelaren waar het op kleur wordt gesorteerd. Vervolgens worden deze verwerkt in allerlei nieuwe producten. Het scheiden van papier draagt bij aan een duurzamen economie. Maar dit is niet het enige voordeel. Het scheelt ook voor jou. Namelijk door het niet af te storten bij het restafval bespaar je veel kosten. Benieuwd waar jij oud papier kunt afstorten? Hiervoor zijn speciale oud papier containers. Op de website van jouw gemeente kun je vinden waar ze bij jou in de buurt staan.

Afvalbeleid in de provincie Overijssel

In de provincie Overijssel wordt er op verschillende manieren gewerkt aan afvalreductie. Zo werken de gemeenten nauw samen met elkaar om inwoners en bedrijven te informeren over de impact van afvalproductie. Daarnaast is er een initiatief in het leven geroepen om het zwervend afval aan te pakken. Een van de maatregelen is het opzetten van een zwerfafval campagne. Hierbij wordt er samengewerkt met gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwervend afval op te ruimen en inwoners bewust te maken van het belang van afvalvermindering. Er zijn ook initiatieven genomen om inwoners te stimuleren om afval te scheiden. Zo bieden gemeenten in de provincie Overijssel inzamelpunten voor recycling van afvalsoorten zoals papier, plastic, metalen en glas. Het beleid van de provincie lijkt haar vruchten af te werpen. De doelstelling van het Nederlandse rijk is om in 2030 75% van het afval te scheiden, provincie Overijssel is al goed op weg met 74%. 

Afvalkalender Zwartewaterland in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zwartewaterland:
  • In de gemeente Zwartewaterland wordt de afvalkalender verzorgd door ROVA.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 321 kilo huisvuil ingezameld door de 23,042 inwoners in Zwartewaterland.
  • In de gemeente Zwartewaterland wordt gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zwartewaterland zijn €216,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zwartewaterland gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zwartewaterland?

De afvalkalender van de gemeente Zwartewaterland vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zwartewaterland?

Als je container in de gemeente Zwartewaterland niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zwartewaterland of met de afvalverwerker: ROVA

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zwartewaterland kun je dan contact opnemen met de gemeente Zwartewaterland. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (ROVA) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zwartewaterland?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zwartewaterland een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zwartewaterland als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zwartewaterland?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zwartewaterland: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zwartewaterland. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *