Afvalkalender gemeente Zwijndrecht

Afvalkalender gemeente Zwijndrecht bekijken? Ben je op zoek naar de afvalkalender van 2024 van de gemeente Zwijndrecht? Op de afvalkalender van gemeente Zwijndrecht vind je de actuele afval ophaaldagen in de gemeente Zwijndrecht. Bovendien kun je zien wanneer het vuilnis op jouw adres in de gemeente Zwijndrecht wordt opgehaald. Ook zie je op de afvalkalender van de gemeente Zwijndrecht de regeling rondom feestdagen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de afvalkalender te controleren. Zo ben je altijd op de hoogte van de actuele huisvuil inzameldagen in de gemeente Zwijndrecht.
Afvalkalender gemeente Zwijndrecht

Afvalkalender Zwijndrecht

Afvalkalender gemeente Zwijndrecht bekijken? Wil je weten waar je de afvalkalender van de gemeente Zwijndrecht kunt vinden? De gemeente Zwijndrecht ligt in de provincie Zuid-Holland en heeft 44,741 inwoners. De afvalkalender in gemeente Zwijndrecht wordt verzorgd door HVC. Deze wordt met zorg samengesteld en jaarlijks geüpdatet. Je vindt in dit artikel onder andere alles over:
  • De afvalkalender voor alle steden, dorpen en plaatsen gemeente Zwijndrecht.
  • Een papieren afvalkalender in de gemeente Zwijndrecht aanvragen.
  • Container niet geleegd, extra leging aanvragen of kliko kapot?
  • Afvalwijzer gemeente Zwijndrecht (met info over afval scheiden).
  • Alles over diftar in de gemeente Zwijndrecht.

Over afval in de gemeente Zwijndrecht

In de gemeente Zwijndrecht wordt veel afval ingezameld. Bovendien wordt er geen gebruik gebruik gemaakt van diftar. De 44,741 inwoners in de gemeente Zwijndrecht bieden jaarlijks ongeveer 504 kilo huishoudelijk afval aan per inwoner. Daarvan wordt er 62 kilo GFT-afval ingezameld. Ook wordt er 53 kilo papier ingeleverd. Bovendien gooit iedere inwoner van de gemeente Zwijndrecht jaarlijks per persoon 17 kilo glas in de glasbak. Het scheiden van PMD afval gaat ook goed in de gemeente Zwijndrecht. Daarvan biedt iedere persoon 11 kilo PMD aan per jaar. Tenslotte wordt er jaarlijks per persoon 47 kilo grof huishoudelijk afval en 204 kilo fijn huishoudelijk afval ingeleverd. De afvalinzameling in Zwijndrecht gebeurt door middel van een “niet-diftar” systeem.

Afvalkalender 2024 Zwijndrecht

Wil je de afvalkalender 2024 van de gemeente Zwijndrecht bekijken? De meest actuele afvalkalender van de gemeente Zwijndrecht vind je hier.

Afvalstoffenheffing 2024 gemeente Zwijndrecht

In de gemeente Zwijndrecht betaal je jaarlijks afvalstoffenheffing. Per gemeente is het tarief van de afvalstoffenheffing verschillend. Bovendien is het bedrag van de afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal personen. In de gemeente Zwijndrecht betaalt een één-persoons huishouden minder dan een huishouden van meerdere personen. De afvalstoffenheffing 2024 in de gemeente Zwijndrecht is:
 • Afvalstoffenheffing huishouden van één persoon: €341.
 • Afvalstoffenheffing huishouden van meerdere personen: €373.
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing in Zwijndrecht: €362.
De afvalstoffenheffing in de gemeente Zwijndrecht wordt onder andere gebruikt voor:
  1. Huisvuil afvoeren, inzamelen en verwerken.
  2. Onderhoud milieustraat Zwijndrecht.
  3. Kosten voor het duurzaam verwerken van afval.
  4. Onderhoud kringloopwinkels.
  5. Ondergrondse containers reinigen in Zwijndrecht.
  6. De vuilniswagens.
  7. Etc.

Cijfers afval gemeente Zwijndrecht

Bekijk in onderstaand schema de actuele cijfers van de afvalinzameling in de gemeente Zwijndrecht.
Afvalsoort Aantal Kilogram per inwoner
GFT afval 62
Papier 53
Glas 17
PMD 11
Grof huishoudelijk Restafval 47
Fijn huishoudelijk Restafval 204

Afvalwijzer gemeente Zwijndrecht

Afvalwijzer Zwijndrecht bekijken? In de afvalwijzer vind je precies welke afvalsoorten in welke container horen. Op deze manier draag jij als inwoner van Zwijndrecht jouw steentje bij aan een betere afvalscheiding. Omdat er maar liefst 504 kg afval (per persoon) wordt aangeboden door de 44,741 inwoners van de gemeente Zwijndrecht, is afval scheiden natuurlijk heel belangrijk.

Afval scheiden gemeente Zwijndrecht

Zwijndrecht is een niet-diftar gemeente. Waarom is het gescheiden inzamelen van afval zo belangrijk? Het scheiden van afval binnen de gemeenten wordt steeds belangrijker. Dit draagt bij aan een duurzame en circulaire economie. Op deze manier worden de zogenaamde eindige grondstoffen niet verder uitgeput en kan de natuur op een goede manier herstellen. Het recyclen van afval draagt hieraan bij. Omdat veel afvalsoorten kunnen worden gerecycled is het belangrijk om deze afvalsoorten gescheiden in te zamelen. Dit kan door verschillende afvalscheiders. Denk hierbij bijvorbeeld aan plastic, glas, karton en papier en GFT-afval. Op veel plaatsen kun je (gratis) bovengenoemde afval soorten afstorten. Op het makkelijk te maken kun je voor een prullenbak kiezen met meerdere vakken. Deze prullenbakken met meerdere vakken maken het voor jou eenvoudig om afval gescheiden in te zamelen. Wil jij ook jouw afval beter scheiden?

Milieustraat gemeente Zwijndrecht

Heb je veel afval, grof vuil of ander groot huishoudelijk afval? Wanneer huisvuil niet in de ondergrondse container of de kliko past, kun je dit naar de milieustraat in de gemeente Zwijndrecht brengen. Daar kun je bovendien allerlei verschillende afvalsoorten kwijt. Je vindt de milieustraat of het afvalbrengstation van de gemeente Zwijndrecht op onderstaand adres:
  • HVC – Afvalbrengstation Hendrik-Ido-Ambacht, Crezéepolderweg 9, 3341 LA Hendrik-Ido-Ambacht

Container vol? Extra lediging aanvragen?

Heb je extra afval of is jouw container snel vol geraakt? Dan kun je er in veel gemeenten voor kiezen om je container extra te laten legen (tegen betaling). Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw afvalverwerkingsbedrijf of met de gemeente. Ook als je container niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Bovendien kun je contact opnemen met de afvalverwerker wanneer jouw kliko kapot is. Dan wordt jouw kliko gemaakt. Let wel op: hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Daarom kun je er ook voor kiezen om je container zelf te repareren. Onderdelen hiervoor zijn vaak wel op het internet te bestellen. Tenslotte kun je ook contact opnemen met de gemeente of het afvalinzamelingsbedrijf wanneer je gebruikt maakt van een ondergrondse container en deze vol zit. Je mag afval nooit naast de container zetten. Hier je namelijk een bekeuring voor krijgen.

Papieren afvalkalender gemeente Zwijndrecht

Geen papieren afvalkalender van jouw gemeente ontvangen? Dit kan gebeuren. De meeste gemeenten kiezen er tegenwoordig voor om alleen de digitale variant beschikbaar te stellen. Dit zorgt voor veel mensen voor onvrede. Een papieren afvalkalender is namelijk erg handig. Hierop staat aangegeven op welke (afwijkende) dagen het afval langs de weg kan worden gezet. Toch zijn er nog altijd mogelijkheden om de papieren afvalkalender in handen te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld via de website of app van jouw gemeente/ afvalverwerker een printbare versie downloaden. Deze kun je vervolgens zelf uitprinten en ophangen. De beschikbare informatie blijft hetzelfde. Wil je er toch liever een per post ontvangen? Dan kun je contact opnemen met jouw gemeente. Wellicht dat zij kunnen helpen met zoeken naar een oplossing.

Afvalkalender printen

Wil je de afvalkalender van de gemeente Zwijndrecht printen? Dat kan! Een afvalkalender op papier krijg je op de volgende manier:
 1. Ga naar de website van HVC.
 2. Ga naar de afvalkalender.
 3. Voer jouw postcode + huisnummer in.
 4. Je krijgt nu de actuele afvalkalender te zien voor jouw adres.
 5. Je kunt deze vervolgens downloaden als PDF.
 6. Nu kun je de afvalkalender van jouw adres in de gemeente Zwijndrecht printen.
 7. Vragen? laat het ons weten in de reacties!

Grofvuil gemeente Zwijndrecht

Heb je grofvuil en wil je dit naar de afvalstort brengen. In sommige gemeenten is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval gratis. Voor sommige afvalsoorten moet je betalen. Wat de kosten zijn voor het wegbrengen van vuilnis naar de afvalstort verschilt per gemeente. Op de website van jouw gemeente of afvalverwerker kun je zien wat de prijzen zijn. Onder grofvuil verstaan we al het afval wat je niet in de kliko of ondergrondse container kwijt kunt. Soms zijn objecten te groot of te zwaar voor de kliko of ondergrondse container. Dan kun je kiezen om deze weg te brengen naar de milieustraat bij jou in de buurt. Op deze pagina vind je informatie over jouw milieustraat en welke soorten afval je mag afstorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouw- sloopmateriaal en klein chemisch afval.

Afwijkende afvalkalender Zwijndrecht

Wil je weten of het afval opgehaald wordt op Koningsdag, bevrijdingsdag of hoe het precies zit met kerst? Het verschilt per gemeente of per afvalverwerkingsbedrijf op welke dagen het afval wordt opgehaald. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven op nationale feestdagen gesloten. Zo is bijvoorbeeld bevrijdingsdag eens in de vijf jaar een officieel feestdag. Voor een actueel overzicht kun je het beste de afvalkalender raadplegen. Kom je er niet uit? Dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente of afvalverwerker. Ook wordt er in sommige gemeenten nog steeds een (papieren) afvalkalender bezorgd met afwijkende dagen rondom het ophalen van het afval. Tot slot, kun je op de website van jouw gemeente of de website van het afvalbedrijf vind je alle actuele informatie rondom de feestdagen.

Oud papier in Zwijndrecht

Oud papier, waar laat ik dat? Oud papier kun je vaak kwijt in speciale papierbakken. Waar deze papierbakken te vinden zijn kun je op de website van jouw gemeente vinden. Vaak staat er in elke wijk wel een oud papier bak. Is deze niet aanwezig? Dan kun je informeren bij jouw gemeente op welke dagen het wordt opgehaald. Ook is het mogelijk om het bij diverse supermarkten, wijkcentra of ondergrondse containers af te storten. Door het scheiden van papier kunnen speciale bedrijven dit recyclen. Zij sorteren het papier op kleur en maken er vervolgens een soort pulp van. Van dit pulp worden grote rollen papier gemaakt voor allerlei nieuwe producten. Je kunt hierbij denken aan wc-papier, karton, notitieblokken of tissues.

Afvalbeleid in de provincie Zuid-Holland

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn er diverse duurzame initiatieven die zich richten op het reduceren van afval, recycling, hergebruik en afvalverbranding. De gemeente informeert haar inwoners hierover middels de afvalkalender. Zo wordt er nauw samengewerkt met de lokale gemeenten en bedrijven om op een duurzame wijze het afval af te kunnen voeren. Ook zijn er diverse initiatieven waarbij de afvalverwerking wordt gebruikt voor energieopwekking. In Nederland produceren we jaarlijks per persoon ongeveer 490 kg afval per jaar.  Ongeveer een half % van al dit afval kan niet worden gescheiden, gerecycled of worden verbrand. Dit afval belandt dan op de stortplaats. Er zijn in de provincie Zuid-Holland elf stortplaatsen. De provincie houdt toezicht op de nazorg van afval en baggerstortplaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van nadelige effecten aan het milieu. 

Afvalkalender Zwijndrecht in het kort

Een samenvatting over de afvalkalender Zwijndrecht:
  • In de gemeente Zwijndrecht wordt de afvalkalender verzorgd door HVC.
  • Er wordt jaarlijks ongeveer 504 kilo huisvuil ingezameld door de 44,741 inwoners in Zwijndrecht.
  • In de gemeente Zwijndrecht wordt geen gebruik van diftar.
  • De gemiddelde kosten voor de afvalstoffenheffing in de gemeente Zwijndrecht zijn €362,-
  • Rondom feestdagen kan de afvalkalender in Zwijndrecht gewijzigd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de actuele afvalkalender (2024) van de gemeente Zwijndrecht?

De afvalkalender van de gemeente Zwijndrecht vind je hier.

Wat moet je doen als je container niet geleegd is in Zwijndrecht?

Als je container in de gemeente Zwijndrecht niet geleegd is, kun je contact opnemen met de gemeente Zwijndrecht of met de afvalverwerker: HVC

Wat moet ik doen als mijn adres niet herkend wordt?

In de gemeente Zwijndrecht kun je dan contact opnemen met de gemeente Zwijndrecht. Ook kun je jouw afval inzamelingsbedrijf (HVC) benaderen.

Kan ik een grotere container aanvragen in Zwijndrecht?

Heb je aan je huidige container niet genoeg? Dan kun je bij de gemeente Zwijndrecht een aanvraag indienen voor een grotere container. Ook kun je contact op nemen met de gemeente Zwijndrecht als je extra containers wilt krijgen.

Hoe kan het dat mijn container niet geleegd is in Zwijndrecht?

Er zijn verschillende redenen mogelijk waardoor jouw kliko niet geleegd is in de gemeente Zwijndrecht: 1. De container stond niet op de juiste dag aan de weg. 2. De container stond niet op de juiste tijd aan de weg. 3. Jouw kliko wordt nog geleegd, soms wordt de container pas laat op de dag zelf geleegd. 4. Op en rondom feestdagen is er vaak sprake van een andere afvalkalender in de gemeente Zwijndrecht. 5. Kijk of de containers van de buren ook niet geleegd zijn. Zijn deze ook nog vol? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan met de afvalinzameling.

Eén gedachte over “Afvalkalender gemeente Zwijndrecht”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *