Duurzaam

Waarom duurzaam met afval omgaan?

Duurzaamheid is een steeds groter wordend thema. Dit komt omdat grondstoffen op gaan raken en er steeds meer mensen bijkomen. Op het gebied van afval is het belangrijk om duurzaam met afval om te gaan. Dit betekend 3 dingen:

Afval voorkomen, afval scheiden en recyclen

Het allerbeste is natuurlijk om afval te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het hergebruiken van spullen, het repareren van kapotte apparaten of het opknappen van oude spullen. Op deze manier wordt de levensduur van producten verlengd en hoeven er geen nieuwe producten gemaakt te worden. Verder is het belangrijk om afval zoveel mogelijk te scheiden. Wanneer het afval goed gescheiden wordt kan het afval sneller, goedkoper en efficiënter gerecycled worden tot nieuwe grondstoffen. Zo kan glas uit de glasbak oneindig worden gerecycled tot nieuw glas en dit scheelt dus een hoop nieuwe grondstoffen.

Scheiden van afval – Diftar

Om het scheiden van afval aan te moedigen zijn verschillende systemen in het leven geroepen. Een bekende hiervan is Diftar. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en dat betekent simpelweg dat je betaald voor de hoeveelheid restafval die je hebt. Hoe meer je dus je afval scheidt, hoe minder restafval je over houdt.

Afval recyclen

Ook het recyclen van producten wordt steeds meer gedaan. Hierbij worden delen van producten gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe producten. Dit alles moet er toe bijdragen dat we in 2050 een volledige circulaire economie hebben waarbij er geen restafval meer is en al het afval hergebruikt kan worden. 

Producten van afval

Een relatief nieuwe term binnen het afval recyclen is het zogenaamde upcycling. Hierbij wordt van afval nieuwe producten gemaakt voor de consument. Zo kunnen er van oude autobanden tassen worden gemaakt. Van jouw plastic afval kunnen weer fleecetruien worden gemaakt en van oude computers kunnen weer nieuwe computeronderdelen worden gemaakt.

Duurzame producten kopen

Duurzame producten zijn beter voor het milieu en zorgen ervoor dat grondstoffen minder snel opraken. Een nadeel van duurzamere producten is dat deze vaak nog duurder zijn dan de “normale” producten. Dit zal echter steeds meer veranderen omdat de noodzaak naar duurzame producten steeds groter zal worden.

Duurzaam Tuinieren

Bij duurzaam tuinieren creëer je een gevarieerde biotoop in je tuin. Zorg voor ruimte voor planten en een goed leefklimaat voor insecten. Lees hier tips voor duurzaam tuinieren.