Diftar

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Het betekent in grote lijnen zoiets als; hoe meer afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt voor de verwerking hiervan. Het idee is om de mensen bewuster om te leren gaan met hun afval. Met andere woorden, wanneer je beter je afval scheidt zul je minder afval hebben en dus uiteindelijk minder gaan betalen. En dit is ook zeer belangrijk. Het is zelfs zo dat de overheid duidelijke doelstellingen heeft wat betreft het afval beleid. Wat deze zijn en hoe jij hierin jouw steentje aan bij kunt dragen lees je allemaal in dit artikel. 

Diftar

Hoe werkt Diftar?

Er wordt op verschillende manieren per gemeente gewerkt met diftar. 

– Diftar in combinatie met “slimme” containers. Vaak wegen deze containers het gewicht en op basis hiervan wordt je tarief bepaald. Dit is vooral effectief bij het scheiden van GFT- afval ten opzichte van het restafval. 

– “Slimme” containers die op basis van frequentie werken. Dus met andere woorden, hoe vaker jij je afval aanbiedt hoe meer je moet betalen. 

– “Slimme” containers die op basis van volume werken. Bewoners met kleinere containers betalen minder per afgifte dan bewoners met een grotere container. 

– Dure zakken. Ook is het mogelijk dat je bij je gemeente in plaats van containers de dure vuilniszakken kunt kopen en deze aanbied. Hoe minder zakken je nodig hebt hoe minder kosten je dus zult maken. 

Zoals je ziet zijn er veel mogelijkheden met diftar. Naast bovengenoemde varianten zijn er ook combinaties mogelijk van bovenstaande. Het verschilt per gemeente hoe hier naar gekeken wordt dit heeft vaak let maken met logistieke en economische afwegingen.

Voordelen Diftar?

Diftar stimuleert het scheiden van afval dit is een groot voordeel. Dit is zo belangrijk omdat het afval wat wij produceren is namelijk een belangrijk grondstof voor eventuele nieuwe producten. Hierbij kun je denken aan GFT-afval (groente-fruit-en -tuinafval) maar ook verpakkingen en textiel. In de basis staat Diftar voor de “vervuiler” betaalt. Het komt neer op; hoe meer afval je produceeert hoe meer je gaat betalen. Met als uiteindelijk doel om het afval productie te reduceren. Dus kort gezegd: Het loont om afval te scheiden. Want wie nog meer op afvalscheiding let, betaalt uiteindelijk minder!

Overheid en Diftar:

Ook de overheid zet zich in om de hoeveelheid afval wat wij produceren sterk te reduceren. Afval wat op een correcte manier is gescheiden is namelijk makkelijke te recyclen dan afval dat niet is gescheiden. En het Diftar systeem helpt hiermee. Ongeveer 60% van al het huishoudelijk afval wordt op dit moment al gescheiden. De overheid wilt dit verhogen naar 75% in 2020. 

In 2014 produceerden wij als land per inwoner zo’n 250 kg per inwoner per jaar aan afval. De overheid wil onder andere door het Diftar systeem dit drastisch naar beneden brengen tot 100 kg in 2020. 

Wat kan ik bijdragen aan Diftar

Door het Diftar systeem hoopt de regering dat mensen zich bewuster worden van om te gaan met afval. Het moet een tweede natuur zijn om op een goede manier om te gaan met afval. Want immers, afval kan dienen als grondstof. Jij kunt hieraan zelf een actieve bijdrage leveren door jouw afval goed te scheiden. Hiervoor kun je een handige scheidingsprullenbak kopen met meerdere vakken zodat jij je afval kunt scheiden. Benieuwd naar het aanbod?

Stimulatie van afvalscheiding

Diftar is bij uitstek een goed systeem dat mensen stimuleert om echt over afval na te denken. Dit kan zijn door het afval te scheiden, beter omgaan met producten, het repareren van kapotte producten maar ook door meer bewustwording ervan. Met de komst van diftar worden mensen op 2 punten gemotiveerd namelijk; financieel en op gebied van bewustwording. 

Heeft diftar alleen maar voordelen?

Het diftar inzamel proces kent belangrijke voordelen. Hierom is het goed scheiden van afval van groot belang. Er ontstaat door het beter scheiden van afval namelijk ook beter recyclebaar afval. Dit kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Plastic dat door inwoners zelfs wordt gescheiden levert tot 3 keer zoveel recyclebaar plastic op dan door middel van nascheiding. Dit komt onder andere doordat afval wat netjes bij elkaar is gezet dat tast elkaar niet aan. Een ander groot voordeel is dat inwoners van een gemeente echt bewuster bezig gaan met hun afval. Toch kiezen sommigen grote steden alsnog voor nascheiding. Dit heeft te maken met puur de financiële overwegingen per gemeente. Het scheiden van afval neemt natuurlijk veel ruimte in beslag. Zowel voor de inwoners als voor de gemeente zelf.

Toch zijn er niet alleen maar voordelen aan diftar. Het grootste nadeel is dat het voor sommigen mensen een oneerlijk systeem is. Grotere gezinnen betalen dan vaak meer. Ook zijn de containers niet overal even groot. Daarnaast kan het ertoe leiden dat men het afval gaat dumpen. Hierdoor wordt het milieu ernstig aangetast en zal de gemeente dit alsnog moeten opruimen. Ondanks dit alles  gebruikt vooralsnog bijna 50% procent van de gemeente het diftar systeem en jaarlijks blijft dit groeien.