Asbest

Asbest verwerking

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal silicaatmineralen die in de natuur voorkomen. Deze hebben een vezelstructuur. Asbest werd vooral gebruikt in de bouw vanwege de brandwerende functie van asbest. Astbestdaken worden, vanwege milieu- en gezondheidsrisico’s ontmoedigd. Asbest is gevaarlijk en je kan er ziek van worden als je het inademt. Asbest komt vooral veel voor in daken maar om meer te weten te komen over asbest en of er bij jou mogelijk asbest aanwezig is, kijk dan op de website van de rijksoverheid.

Hoe herken je asbest?

Hieronder een filmpje over hoe je asbest kunt herkennen:

Asbest afvoeren

Heb je te maken met afval waar mogelijk asbest in zit? Dit kan je niet zomaar bij het huisvuil weggooien. Asbest inleveren kun je doen bij de milieustraat van jouw gemeente. Hier zijn, zeker bij grote hoeveelheden, bij de meeste gemeentes wel kosten aan verbonden. Neem voor de zekerheid van tevoren even contact op met jouw gemeente of met je eigen afvalverwerker. Wil je zelf asbest afval afvoeren of afval waar mogelijk asbest in zit? Breek of zaag dit dan in ieder geval nooit. 

Verwijderen asbest

Het beste is om asbest te laten verwijderen door een hiervoor gespecialiseerd bedrijf. Deze zijn door de overheid gecertificeerd en hebben veel ervaring met het verwijderen van asbest. Ook gaan zij zorgvuldig om met het asbest afval. Bovendien is het als particulier lastig om asbest zelf af te voeren omdat er veel regels en voorwaarden aan verbonden.