Is energie uit afval groen of grijs?

energie uit afval groen of grijs

Duurzame energie is in opmars. Hoewel wij met zijn allen steeds meer richting groene stroom willen gaan, is het overgrote deel van de stroom die we verbruiken nog gewoon grijs. Lees; energie uit steenkool. Nederland loopt achter op het gebied van groene stroom in vergelijking met de rest van Europa. Hoewel het concept van groene energie hot is, blijft de transitie steken.

Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie, een bron die nog vele jaren beschikbaar zal zijn.

We denken terecht aan de zon of de wind om groene stroom mee op te wekken. Maar aangezien er meer vormen van energieopwekking zijn, is het wellicht handig ook eens te focussen op alternatieven.

Energie uit Afval

Een nieuwe manier van energie opwekken, is door afval te verbranden. In speciale installties kan ons huis- en bedrijfsafval verbrand worden om er stroom mee op te wekken die direct het net op kan. En hoewel dit niet zo duurzaam is als zonne- en/of windenergie (er komt weliswaar CO2 vrij bij de verbranding) noemen we dit toch duurzaam. Er wordt immers afval geproduceerd door ons allemaal en hier moeten we vanaf. Door er energie mee op te wekken ontstaat er een win-win situatie; we komen van ons afval af en er wordt energie mee opgewekt die direct het net op kan.

Het wordt ook wel ‘thermische recycling’ genoemd. Behalve de energie en het slinken van de afvalberg, worden ook de verbrandingsresten nuttig gebruikt. Vooral de wegenbouw heeft nog iets aan deze resten. Ruim 85% van deze verbrandingsresten wordt inmiddels nuttig ingezet.

Afvalverbrandingsinstallaties

Op dit moment staan er verschillende centrales in ons land om afval om te zetten in energie. Het gaat om twaalf afvalenergiecentrales, drie biomassa-energiecentrales en twee slibverbrandingsinstallaties. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren toenemen. Overigens liggen er in grensstreek in België nog een negen. Ook kleine initiatieven winnen aan populariteit.

Een voorbeeld hiervan is het Amsterdamse Milieu Service Nederland. Deze speler wil zo veel mogelijk afval herbruikbaar maken. Maar uiteraard is niet al ons afval her te gebruiken. Van dat niet herbruikbare afval kunnen ze dan in elk geval de energie gebruiken die ontstaat bij verbranding ervan. Zo wordt het afval eigenlijk nog toch hergebruikt. Naast stroom levert het bedrijf zo warmte aan woningen en bedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *